YouTube 5.0 cho Android: nhiều cải tiến về giao diện, hỗ trợ thu nhỏ video dạng cửa sổ bên trong app