Bản ROM STOCK chính thức mới nhất “Hybrid” KitKat 4.4.2 cho Minix Neo X7