MyGica Việtnam cập nhật và hướng dẫn nâng cấp firmware cho ATV1220 T2 bản ngày 2.9.2014