Tìm Hiểu 3D Chủ Động và TV 3D Chủ Động, Xem 3D Trên TV